Informatie

Informatie
Plaagdierenbeheersing in de Wieringermeer en omstreken.
  • IMG_4795

Werkwijze  

Ik werk altijd volgens de zogeheten IPM-methode die hieronder beschreven wordt. Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland). Tevens ben ik CPMV en VCA gecertificeerd.

Ik werk op basis van intergrated pest management (IPM). Daarnaast wordt bij het uitvoeren van de ongediertebestrijding rondom gebouwen en voedsel opslagplaatsen gewerkt volgens werkwijze en principes vermeld in de laatste versie van het handboek ‘Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen‘, zoals opgesteld door de NVPB en vastgesteld door het Ctgb en ILenT. Deze werkwijze heeft als doel de risico s die verband houden met het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken door onder andere te zorgen voor goede preventie, monitoring en het beperken van het gebruik van biociden.

Naast dat ik in bezit ben van de diploma beheersing plaagdieren en hout aantastende organsme, zoals verplicht is onder personen die op professionele basis ongedierte uitvoeren, ben ik ook in het bezit van het nascholingscertificaat IPM & buitengebruik anticoagulantia.

Voor de klant houdt dit in dat ik niet simpel zorg voor de bestrijding van ongedierte, maar ook meedenk in de wering van ongedierte en het op de juiste wijzen vastleggen van alle processen rondom de ongediertebestrijding. Alleen onder specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in het eerder genoemde handboek, kan er gebruik worden gemaakt van biociden. Hierbij is het van grootbelang dat er een goede samenwerking is tussen de klant en mij. Naast dat de klant gevraagd kan worden extra controles uit te voeren om de kosten van de overeenkomst in de hand te houden, kan het ook zo zijn dat de klant preventieve maatregelen dient uit te voeren alvorens er tot bestrijding  over gegaan kan worden. Hiervoor tekent de klant een overeenkomst.

Wanneer ik gebeld word door een klant werk ik volgens een stappenplan:

  1. Ik kom bij de klant op locatie langs en determineer eerst het type plaagdier.
  2. Vervolgens invertariseer ik het probleem. Wat is de omvang van het probleem, waar komt het probleem vandaan, hoe ziet de directe omgeving er uit (voedingsmiddelen, kleine kinderen, hygiene etc.)
  3. De derde stap is het opstellen van het bestrijdingsplan. Vanaf waar gaan we het probleem benaderen , hoe vaak zal er behandeld worden, met welke middelen gaan we behandelen (toxisch of non-tox), hoelang duurt het bestrijdingstraject en moeten er eerst nog andere maatregelen getroffen worden?
  4. De laatste stap is de bestrijding zelf. Dit doe ik door een afspraak dat ik acht tot twaalf keer per jaar langs kom voor controle. Tijdens deze bezoeken voer ik een visuele inspectie uit van de gehele locatie.

Op deze manier worden problemen vroegtijdig gesignaleerd. Ook wordt daarbij gelet op mogelijke preventieve maatregelen die uitgevoerd kunnen worden, hierbij kunt u denken aan bouwkundige aanpassingen zoals het dichtmaken van gaten in de muur, etc.

Contact

Wilco van Nieuwenhuijzen
Schervenweg 18
1771 RS Wieringerwerf
tel. 06 – 5353 6108

Links

  • Home
  • Plaagdieren
  • Informatie
  • PestScan
  • Contact

Volg mij ook op

Facebook
Twitter
© 2017 Plaagdierenbeheersing.nl